Om mig

Teoretikertjänst är en del av Martin Ragnars enskilda firma. Jag är civilingenjör i kemiteknik, teknologi doktor i pappers- och massateknik och docent i träkemi på KTH i Stockholm. Jag har också en mängd enstaka kurser i olika humanioraämnen bakom mig. Yrkesmässigt har jag har varit FoU-chef på det skogsindustriella leverantörsföretaget Kvaerner Pulping AB, adjungerad professor på KTH, utvecklingsdirektör i Haninge kommun (med ansvar bl.a. för långsiktig planering, mark- och exploateringsfrågor samt kommunikation och marknadsföring – och vikarierat som kommundirektör), VD för Svenskt Gastekniskt Center AB, forskningschef på Energiforsk AB är han numera vVD på vattenreningsföretaget Axolot Solutions AB. Forskningen har täckt så vitt skilda ämnen som kemisk massaframställning, radikalkemi med bäring på kärnkraft, gaslogistik, freds- och konfliktforskning, stadsplanering, ekonomisk historia, teknikhistoria, matkultur och etnologi. Publikationslistan rymmer 30 böcker, 45 vetenskapliga artiklar, 14 patent, 49 konferensbidrag och 4 tekniska forskningsrapporter. Böckerna ”Svensk Ostkultur i recept och formspråk” (Carlsson Bokförlag 2013), ”Grisens historia” (Carlsson Bokförlag 2015), Åkerbär (Black Island Books 2018), Krusbärsboken (Ordfront förlag 2019) och Matens mångfald i Sverige (Carlsson Bokförlag 2021) har alla belönats av Måltidsakademien. ”Grisens historia” utropades t.o.m. till Årets julklapp av DN:s kulturrecensent Aase Berg 151219. Böckerna täcker så vitt skilda ämnen som ekonomisk historia, matkultur, papper, politiskt ledarskap m.m. Mer om dessa finns att läsa på Gäddsax förlags hemsida. Martin belönades 2020 med Gastronomiska akademiens silvermedalj för utomordentliga insatser för svensk matkultur. En bisyssla är också att spela positiv.

Martin är bl.a.

CV för Martin finns här.