Management

Ledarskap är egentligen väldigt enkelt. Det handlar om att leda andra på vägen mot målet. Men den vägen blir ibland onödigt lång, snårig och jobbig. Låt mig hjälpa din organisation att växa och maximera sin potential! Jag gör er till vinnare! Min filosofi kring ledarskap sammanfattas i följande fyra punkter:

Entusiasm: Som ledare är du ett föredöme. Ditt sätt att se på omvärlden och på företagets eller verksamhetens möjligheter att lyckas präglar din personal och stämningen på arbetsplatsen. Du har en skyldighet att se möjligheter där andra ser problem och du har en skyldighet att sprida engagemang och entusiasm runt omkring dig. Och med den inställningen till livet blir livet också så mycket roligare.

Demokrati: Ett demokratiskt ledarskap är ett ledarskap som så långt det är möjligt samskapar målbilder med medarbetarna för att förankra, skapa förståelse – men icke minst för att fånga upp smarta idéer från de verkliga experterna. Innan beslut är fattat finns alla chanser att tycka till, finna argument och påverka.

Beslutsmässighet: Sist och slutligen måste en person bestämma och det är ledarens ansvar. Demokratin handlar om att lyssna in och vara medveten om konsekvenserna av ett visst beslut, men ibland måste beslutet bli att gå emot viljan hos majoriteten av medarbetarna. Efter beslut är det slutsnackat och ältat. Nu är det genomförandet som står i fokus.

Uppföljning: Ledarskapet kan vara hur demokratiskt och hur beslutsmässigt som helst – finns inte en välfungerande uppföljningsmekanism saknas ändå grunden för ledarskapet. Förutsättningar och perspektiv förändras stadigt. Bara genom att hålla en dialog vid liv kan man säkerställa det effektiva genomförandet av beslut.

Några av mina tankar kring det politiska ledarskapet specifikt finns samlade i min bok Partibok om politiskt ledarskap (Gäddsax förlag 2013).