Miljö

Miljöfrågor är utvecklingsfrågor. Att tänka miljösmart är att också tänka smart på alla övriga plan. Det kräver helikopterperspektiv när goda ting ställs mot varandra. Räcker det att lova ständiga förbättringar i ett miljöledningssystem för att vara trovärdig eller måste man också fundera över verksamhetens innehåll? Kanske är det just en sådan fundering här och nu som får ditt företag att växa än snabbare imorgon. För tro mig – miljö är ingen dagslända! Låt mig hjälpa er att bli föredömet andra talar om kring miljö och hållbarhet!

 

Några tankar kring miljö och papper finns samlade i min bok Miljövänligt papper 2.0 (Gäddsax förlag 2011).