Mat

Mat är det viktigaste som finns i livet efter kärleken. ”Alla måste vi äta”, säger man ibland som om det vore ett tvång. Men maten ska vara lustfylld. För att vara det tror jag den behöver vara genomtänkt på flera plan. Givetvis ska den vara hälsosam, men därtill ska den bidra till en hållbar utveckling i regionen där du bor såväl som i ett större perspektiv. Och så ska den vara en kulturbärare. Språket är en annan väldigt viktig kulturbärare och lyckligtvis finns det många kopplingar mellan mat, språk och sinnliga upplevelser. Jag kan hjälpa dig att bli en vinnare i kampen mot klockan, om konceptet och kunden! Kanske behöver du en inspirationsföreläsning, en teoretisk bas eller en extra hjälpande hand!